ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"ДП «КБ «Південне» веде свою діяльність відповідно до законодавства України і Статуту підприємства, у своїй діяльності керується довгостроковими, середньостроковими й короткостроковими стратегічними планами розвитку.

На підприємстві створено систему менеджменту якості, яка забезпечує дотримання підрозділами та фахівцями порядку і якості виконання своїх функцій і містить увесь комплекс документів, що регламентують діяльність підприємства в усіх напрямах проводжуваної діяльності.

Згідно з обсягами і специфікою виконуваних робіт побудовано адміністративно-організаційну структуру підприємства. Враховуючи те, що разом з основними підрозділами (що виконують НДДКР) до складу підприємства входить увесь комплекс підрозділів, необхідний для забезпечення основних робіт, виконання адміністративно-управлінських, збутових і маркетингових та інших функцій, обрано найбільш оптимальний тип структури – лінійно-функціональний з елементами матричного в основній діяльності. Підрозділи підприємства укомплектовані персоналом, якісний і кількісний склад якого дозволяє впоратися з усіма поставленими завданнями.

Організацію праці підрозділів визначають положення про структурні підрозділи. Вони є внутрішнім нормативним документом, на підставі якого організовують повсякденну діяльність цього підрозділу, оцінюють результати роботи, складають посадові інструкції, визначають завдання, функції, права, зобов’язання та відповідальність працівників.

Положення про структурний підрозділ є локальним нормативним актом підрозділів підприємства, який визначає порядок створення підрозділу, правове й адміністративне положення підрозділу, його взаємозв’язки з іншими підрозділами підприємства, відповідальність підрозділу в цілому та його керівника. Використовуючи положення про структурний підрозділ (його внутрішню структуру), розробляють посадові інструкції, а для робітничих професій – робочі інструкції.

Посадові та робочі інструкції і положення про підрозділи є основними нормативними документами, що встановлюють вимоги до роботи керівників і працівників організації. Посадові та робочі інструкції обов’язкові для виконання, є підставою для оцінювання результатів роботи, професійної компетентності працівника та прийняття кадрових рішень.

Підставою для визначення завдань, функцій, взаємодії, результатів і показників роботи підрозділів підприємства, повноважень і відповідальності працівників є розподілення бізнес-процесів і функцій між підрозділами та працівниками.

Посадова та робоча інструкції розкривають зміст робіт, які має виконувати працівник, з обов’язковим відображенням участі в реалізації цілей і завдань у сфері якості, установлених для підрозділу, охорони праці, безпеки ведення робіт й екологічної безпеки.

Посадові та робочі інструкції складено для всіх працівників, занесених до штатних розкладів і розстанов. Вони чітко й ясно визначають вимоги до кваліфікації працівників, їх обов’язки, права та відповідальність з метою визначення та розподілення праці у підрозділах.

назад в каталог

ВГОРУ