ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"Створення та убезпечення умов праці є головним пріоритетом діяльності Конструкторського бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля. Життя та здоров’я наших працівників – найвища цінність. На підприємстві забезпечено  сучасний підхід до впровадження та функціонування системи керування охороною праці                  ДП «КБ «Південне», що дозволяє у повному обсязі здійснювати заходи з убезпечення виконання виробничих робіт і збереження здоров’я працівників підприємства. Це не лише є правильним підходом до зниження ризиків, але й сприяє підвищенню продуктивності персоналу.

На ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» робота щодо підвищення безпеки праці на виробництві, з одного боку, спрямована на те, щоб убезпечити співробітників, з другого, – не допустити виникнення нещасних випадків і професійних захворювань. Для цього на підприємстві:

- вивчають і впроваджують у виробництво досягнення науки і техніки, прогресивні та безпечні технології, сучасні засоби колективного й індивідуального захисту працівників;

- працівників забезпечують спеціальним одягом і взуттям, працівники зі шкідливими умовами праці одержують лікувально-профілактичне харчування;

- організовано охорону здоров’я співробітників, до якої належать щорічне проходження медичного огляду, флюорографії, створено сприятливі умови для занять спортом (на підприємстві функціонує фітнес-зал) і встановлення виваженого балансу між роботою й особистим життям;

- здійснюють контроль функціонування системи керування охороною праці (СКОП) підприємства, організацію профілактичних заходів, спрямованих на усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням, усунення небезпек для здоров’я та життя працівників, викликаних умовами праці;

-  впроваджено Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці працівників ДП «Конструкторське бюро «Південне». Система навчання з питань охорони праці забезпечує підтримку необхідного кваліфікаційного рівня працівників і готовність виконувати професійні обов’язки, враховуючи вимоги безпеки. Для цього застосовують різні види інструктажів, тренінгів, навчання і контролю знань;

- забезпечено відповідність системи менеджменту якості підприємства вимогам, установленим ДСТУ ISO 9001, EN 9100, і постійне підвищення її результативності;

- розроблено спільно зі структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення установлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ «Охорона праці» в колективному договорі;

- впроваджують програму «Культура безпеки праці». Метою програми є зміна мислення і поведінки усього персоналу підприємства, тобто комбінація лідерства та підтримки з боку керівників найвищої ланки, участі керівників нижчої ланки та залучення працівників до дотримання заходів безпеки для збереження життя та здоров’я співробітників.

назад в каталог

ВГОРУ