ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"Професійна спілка ДП «КБ «Південне» є добровільною неприбутковою організацією працівників підприємства. Основною метою діяльності профспілки є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Профспілковий комітет КБ «Південне» опікується питаннями  виконання умов колективного договору, бере участь у вирішенні питань  охорони, оплати, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників, надання їм соціальних пільг, питаннями соціального розвитку підприємства тощо, а також забезпечує працівників підприємства  путівками в оздоровчі і профілактичні установи.

Членство в профспілці добровільне. Членом профспілки може бути кожен працівник підприємства, а також громадяни, що вийшли на пенсію.  

Прийом до профспілки та виключення з неї здійснюється в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою працівника підприємства, поданою до  профспілкової організації. 

Кожен член профспілки зобов’язаний сплачувати профспілкові внески.

Члени профспілки мають право брати участь у її діяльності, відкрито і вільно висловлювати та відстоювати свою думку, виступати з критикою на адресу будь-якого профспілкового органа, будь-якого члена профспілки, незалежно від посади,  висувати кандидатури (у тому числі свою), обирати та бути обраним в профспілкові органи, брати участь у страйках, проведених відповідно до чинного законодавства; отримувати путівки для себе і членів сім'ї на санаторно-курортне лікування та відпочинок, у дитячі оздоровчі табори, а також матеріальну допомогу із коштів профспілкового бюджету.

Працівникам підприємства, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень. 

назад в каталог

ВГОРУ