ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"Законодавчо-нормативна база, що регулює трудові та пов’язані з ними відносини, а також безпосередньо питання оплати праці у КБ «Південне», містить такі основні акти:

- Кодекс законів про працю;

- Закон України «Про оплату праці»;

- Закон України «Про державний бюджет України»;

- Закон України «Про відпустки»;

- галузева тарифна угода;

- колективний договір підприємства.

У цей час на підприємстві застосовують 2 системи оплати праці – почасову, що є головною, та відрядну, яку застосовують для працівників, що виконують будівельні та ремонтно-будівельні роботи.

Заробітна плата складається із двох частин – головної та додаткової заробітної плати.

Головна заробітна плата – це посадові оклади (тарифні ставки), тобто нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових зобов’язань). Посадові оклади ІТП і службовців, тарифні ставки працівників розробляють відповідно до Кодексу законів про працю, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, галузевої тарифної угоди; можуть коригувати за наявності коштів на підприємстві. Оплата праці працівників, що виконали повну місячну норму праці, не може бути нижчою ніж рівень мінімально гарантованих посадових окладів (ставок) і законодавчий установлений розмір мінімальної заробітної плати.

Додаткова заробітна плата містить надбавки й доплати, премії та винагороди, оплату праці у святкові й неробочі дні, індексацію заробітної плати, оплату додаткових відпусток та інші заохочувальні й компенсаційні виплати. Перелік доплат і надбавок визначають галузева тарифна угода та колективний договір підприємства.

Відповідно до законодавства України виплату заробітної плати здійснюють два рази на місяць, з проміжком часу між виплатами не більше 16 (шістнадцяти) календарних днів, і не пізніше 7 (семи) днів після закінчення періоду, за який здійснюють виплату. 

На підприємстві сформовано систему мотивації і стимулювання праці працівників. Окрему увагу приділяють таким групам:

- молоді працівники;

- наукові працівники;

- винахідники й раціоналізатори;

- найбільш цінні, результативні працівники.

На підприємстві існує ряд підрозділів, що мають індивідуальні методи стимулювання, розроблені відповідно до особливостей діяльності, яку провадять ці підрозділи.

Політика оплати праці у КБ «Південне» спрямована на підвищення ефективності та якості праці під час виконання завдань зі створення нових зразків РКТ, забезпечення достойного рівня оплати праці працівників підприємства.

Заохочення

На цей час на підприємстві діють такі види заохочень за сумлінну та плідну працю:

– медаль імені Головного конструктора академіка М.К. Янгеля;

– нагрудний знак «За створення ракетно-космічної техніки»;

– медаль «За особистий внесок у розвиток підприємства»;

– почесне звання «Заслужений ветеран підприємства»;

– звання «Найкращий фахівець ДКБП» із занесенням на Дошку пошани підприємства;

– накази і подяки ГД, які присвячено ювілейним датам працівників і іншим знаменним подіям підприємства;

– звання «Найкращий винахідник і раціоналізатор підприємства»;

– звання «Найкращий молодий ІТП підприємства»;

– звання «Найкращий молодий працівник підприємства» та ін.

Керівництво підприємства виходить з клопотанням про нагородження співробітників, які найбільше відзначилися, державними і галузевими нагородами.

назад в каталог

ВГОРУ