ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"Рівні можливості

Усі призначення, підвищення по службі і переведення на інші посади, а також інші рішення, що впливають на працевлаштування працівників, ухвалюють без урахування національності, походження, статі, віросповідання та ін.

Така політика регулює всі аспекти трудової діяльності, включаючи вибір і розподіл праці, оплату праці, підвищення по службі, дисципліну, звільнення, а також доступ до пільг та навчання.

Гендерна політика

Гендерну політику підприємства реалізовано через послідовне створення умов для розвитку співробітників підприємства у професійній сфері незалежно від статі. ДП «КБ «Південне» забезпечує рівні можливості для самореалізації працівників обох статей, дотримується принципів  рівності чоловіків і жінок в усіх аспектах професійної діяльності.

Працевлаштування людей з особливими потребами

Кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Встановлення трудових прав і гарантій працюючим особам з інвалідністю у КБ «Південне» регулюється Конституцією України, Кодексом законів про працю, законами України «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про реабілітацію інвалідів в Україні». На підприємстві створюють робочі місця для працевлаштування людей з обмеженими можливостями та забезпечують умови праці з урахуванням медичних рекомендацій. Також для працівників з обмеженими фізичними можливостями законодавчо закріплено додаткові гарантії захисту трудових прав, яких неухильно дотримуються у КБ «Південне». Підприємство зацікавлене в адаптації, повноцінній трудовій і професійній реалізації працівників з обмеженими можливостями нарівні з іншими співробітниками.

назад в каталог

ВГОРУ