ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"КБ «Південне» є головною проектно-конструкторською організацією ракетно-космічної галузі України та практично від моменту свого заснування має статус наукової організації.

На підприємстві працює Науково-технічна рада, на якій регулярно розглядаєються питання ходу виконання робіт з проектування розроблюваних тем підприємства.

Однією з перспективних форм організації наукової роботи підприємства й одним з головних продуктів науково-технічної діяльності наукових підрозділів є наукові публікації працівників КБ «Південне». Наукові публікації не тільки узагальнюють і зберігають набутий у КБ «Південне» досвід з розроблення ракетно-космічної техніки, але й створюють науково-методичний доробок в усіх напрямках діяльності підприємства.

Ще однією формою організації наукової діяльності КБ «Південне», за якої фахівці,учені та дослідники представляють і обговорюють результати своїх робіт і плани подальших досліджень, є участь у різноманітних наукових заходах, що проводять в Україні та за кордоном.

Фахівці КБ «Південне» постійно беруть участь у роботі Придніпровського наукового центру Міжнародної інженерної академії.

Також ведеться робота з Академією наук України і науковими академіями інших країн, здійснюється професійне навчання працівників підприємства і підготування наукових кадрів.

Щорічно випускається інформаційний бюлетень Координаційної ради з організації спільних робіт ДП КБ «Південне» і наукових підприємств НАН України «Наука для космічної промисловості».

У цілому науково-організаційну діяльність КБ «Південне» спрямовано на методичне, організаційне забезпечення і координацію наукової, науково-технічної і науково-педагогічної діяльності, що забезпечує обмін науковим досвідом, підвищення рівня технічних розробок та конкурентоспроможності продукції, рівня кваліфікації персоналу та виконуваних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, сприяє зміцненню науково-технічного статусу підприємства та підтримці ділових відносин з постійними науковими партнерами, замовниками, інвесторами.

назад в каталог

ВГОРУ