ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"Для підготування наукових кадрів ще у 1969 році було створено аспірантуру ДП «КБ «Південне». На цей час підготування наукових кадрів здійснюють згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. і Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.

Рішенням НТР ДП «КБ «Південне» від 02.02.2016 р. приведено до відповідності з новою кваліфікацією спеціальності підготування докторів філософії в аспірантурі підприємства.

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556 - ХII робота аспірантури прирівнюється до освітньої діяльності і вимагає ліцензування. Наказами ГД № 966 від 19.04.2016,  №3675 від 05.12.2017 і №1645 від 14.06.2018 було визначено порядок проведення робіт з підготовки ліцензування освітньої діяльності ДП «КБ «Південне».

1. Згідно з ліцензійними вимогами від ДКАУ отриманий дозвіл на проведення ДП «КБ «Південне» освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому)  рівні вищої освіти (аспірантура) за спеціальностями «Авіаційна і ракетно-космічна техніка» (код 134) і «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології» (код 151) для отримання ліцензії. 

2. До Статуту ДП «КБ «Південне» включено дозвіл на ведення освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому)  рівні вищої освіти.

3. Для розробки,  впровадження  і супроводу  освітньо-наукової  програми  за спеціальністю  134   «Авіаційна і ракетно-космічна техніка» наказом ГД від 2.10.2018  №2728  створено робочу  проектну групу у складі:

Хорошилов В. С., д.т.н., професор - керівник  проектної  групи;

Манько Т. А.,  д.т.н., професор, вед. фахівець;

Шеховцов В.С., д.т.н., с.н.с, головний  науковий  співробітник;

Новиков А.В., к.т.н., професор,  заст.  Генерального директора;

Зєвако В. С., к.т.н., доцент, нач. відділу.

4. Розроблена та затверджена НТР ДП «КБ «Південне» програма вступного іспиту зі спеціальності  134   «Авіаційна і ракетно-космічна техніка».

Ліцензії на освітню діяльність

Правила прийому до аспірантури

Програма вступних іспитів до аспірантури
за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Програма вступного іспиту до аспірантури з англійської мови

 

назад в каталог

 

ВГОРУ