ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»"МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

КОНВЕНЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ПРОТИ КОРУПЦІЇ (ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 18.10.2006 № 251-V);

ЦИВІЛЬНА КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ (ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 16.03.2005 № 2476-ІV);

КРИМІНАЛЬНА КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ (ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 18.10.2006 № 252-V);

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 14.10.2014 № 1699-VII «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ) НА 2014-2017 РОКИ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 07.04.2011 № 3207-VІ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ”;

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 18.04.2013 № 221-VІІ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПРИВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ВІДПОВІДНІСТЬ ІЗ СТАНДАРТАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ”;

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 14.05.2013 № 224-VІІ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ”;

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 14.10.2014 № 1700-VII «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 14.10.2014 № 1698-VII «ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ»

ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 25.12.2015 № 922-VIIІ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»

АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 05.10.2011 № 964/2011 “ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ”;

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 21.10.2011 № 1001/2011 “ПРО НАЦІОНАЛЬНУ АНТИКОРУПЦІЙНУ СТРАТЕГІЮ НА 2011-2015 РОКИ”;

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 13.06.2000 № 950 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СТОСОВНО ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ”;

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 16.11.2011 № 1195 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕДАЧІ ДАРУНКІВ, ОДЕРЖАНИХ ЯК ПОДАРУНКИ ДЕРЖАВІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ, ДЕРЖАВНИМ АБО КОМУНАЛЬНИМ УСТАНОВАМ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЯМ”; 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 04.09.2013 № 706 “ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ”;

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД ВІД 29.04.2015 № 265 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ) НА 2015-2017 РОКИ»

НАКАЗИ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ ВІД 23.06.2010 № 1380/5 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ”;

НАКАЗ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ ВІД 11.01.2012 № 39/5 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ”; 

НАКАЗ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ ВІД 23.03.2012 № 448/5 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ НАЯВНОСТІ В ОСІБ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ”;

НАКАЗ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ ТА МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ ВІД 30.09.2013 № 2055/5/1153 “ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ РІВНЯ КОРУПЦІЇ”;

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ВІД 10.06.2016 № 2 «ПРО ПОЧАТОК РОБОТИ СИСТЕМИ ПОДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ВІД 10.06.2016

№ 3 «ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ВІД 06.09.2016 № 19 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕВІРКИ ФАКТУ ПОДАННЯ СУБ’ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» ТА ПОВІДОМЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРО ВИПАДКИ НЕПОДАННЯ ЧИ НЕСВОЄЧАСНОГО ПОДАННЯ ТАКИХ ДЕКЛАРАЦІЙ»

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ВІД 06.09.2016 № 20 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ІНФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРО ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНОГО РАХУНКА В УСТАНОВІ БАНКУ-НЕРЕЗИДЕНТА ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ (НАДАННЯ) ІНФОРМАЦІЇ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ВІД 10.02.2017 № 56 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА ПОВНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРО ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНОГО РАХУНКА В УСТАНОВІ БАНКУ-НЕРЕЗИДЕНТА>;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІД 10.09.2012 № 986 “ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО ОСВІТИ, НАЯВНОСТІ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ, ВЧЕНОГО ЗВАННЯ У ОСІБ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ЗАНЯТТЯ ПОСАД, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ”;

НАКАЗ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ 18.03.2015 № 383/5 «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»

назад в каталог

ВГОРУ