Вересень 25, 2019

У КБ «Південне» відбулася координаційна нарада організацій-учасників Асоціації «Космос» на тему: «Актуальні питання систем керування, телеметричних систем, датчико-перетворювальної та науково-дослідної апаратури для ракет, ракет-носіїв і космічних апаратів».

У нараді, яка відбулася 24-25 вересня, взяли участь представники КП СПБ «Арсенал», НВП «Хартрон-Аркос ЛТД», ТОВ «КБ Центр», ДНДП «Конекс», ПАТ «НВК «Курс», ДП «ХМЗ «ФЕД», ТОВ «Чезара Телеметрія», ТОВ «ДП «Завод РАПІД», ПАТ «Елміз», СКБ «Полісвіт», Кременчуцького національного університету, Одеського національного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки й електронної техніки, ДП «ХКБМ», ТОВ «ХАІ-Інжиніринг», ДП «ВО «Київприлад», ІТМ НАНУ і ДКАУ, НВП «Хартрон-Юком», ДП «ЗАТ НДІРВ», АТ «ФЕД» і ДП «КБ «Південне».

Учасники наради обговорили безліч актуальних тем, таких як:

- «Сучасні тенденції і вимоги до розроблення систем керування та вимірювань ракетної техніки, перспективні напрями»; 

- «Застосування базових технологій в бортовій авіоніці»; 

- «Сучасні тенденції і вимоги до розроблення систем керування та вимірювань космічних апаратів, корисне навантаження космічних апаратів, перспективні напрями»; 

- «Досвід створення головного блока телеметрії на НВП «Хартрон-Юком»; 

 - «Актуальні питання створення систем керування: інтегровані бесплатформні інерціальні навігаційні системи розробки НВП «Хартрон-Аркос ЛТД» для ракет, ракет-носіїв і КА»; 

- «Міжнародні стандарти про життєвий цикл бортового програмного забезпечення систем керування, доцільність упровадження»; 

- «Актуальні питання створення датчиків і приладів інерціальної навігації в КП СПБ «Арсенал»; 

- «Диверсифікація видів діяльності ДП «ВО «Київприлад» в умовах ринкової економіки України»; 

- «Використання можливостей стендової, експериментальної й обчислювальної бази підприємств-учасників Асоціації «Космос»; 

- «Поточний стан і напрями підвищення конкурентоспроможності приладобудівних підприємств-учасників Асоціації «Космос»; 

- «Побудова полів газовиділення з поверхонь космічних апаратів з використанням методу хемографії»; 

- «Система взаємних вимірювань «Азимут» і «Проект космічної системи моніторингу гравітаційного поля «Гравісат»; 

- «Застосування твердотільних вібраційних гіроскопів українського виробництва для побудови систем орієнтації і навігації високодинамічних рухомих об’єктів» і «Розроблення двовісної прецизійної тактичної платформи на основі двигунів з прямим приводом.

- «Перспективи та переваги».

Особливу увагу учасники наради приділили новим тематичним розробкам, результатам аналізу поточного стану на приладобудівних підприємствах Асоціації, їх ринковим перспективам та конкурентоспроможності, можливостям упровадження критичних технологій, ролі держави в розвитку приладобудівної галузі, методам і досвіду співпраці підприємств. Було розглянуто досягнення приладобудівників; деякі освоєні технології рекомендовано прийняти як базові для застосування в нових розробках. Обговорено й проблеми використання зарубіжної елементної бази та імпортозаміщення, а також шляхи вирішення цих проблем з використанням можливостей Асоціації. Підготовано пропозиції для підтримки і розвитку приладобудівної галузі України. 

 

ВГОРУ