Грудень 09, 2016

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015р. № 390 "Деякі питання проведення аудиту об'єктів ведення господарювання державного сектора економіки" в 2016 році організована і проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля".

Перевірка проводилася міжнародною аудиторською фірмою ТОВ "БДО" Баланс-аудит, яка повністю відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390.

В процесі аудиту фінансової звітності розглянуті: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за 2013, 2014, 2015 роки.

Проведена оцінка фінансової звітності ДП «КБ «ПІВДЕННЕ» та розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного складання фінансової звітності. Проведена оцінка відповідності облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності.

В цілому аудитом визначено, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан підприємства на 31 грудня 201Зр., 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2015р., фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Звіт аудиторської перевірки направлено до ДКАУ, а також розміщено на зовнішньому сайті ДП «КБ «Південне» www.yuzhnoe.com за адресою www.yuzhnoye.com/company/fo/ .

ВГОРУ